Alle indlæg af tlynglund

Indkaldelse til generalforsamling mandag 27. maj 2019

Kære medlemmer.

Vi indkalder til generalforsamling mandag 27. maj kl. 18.00.
Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 til vanlige priser og efterfølgende generalforsamling, hvor vi serverer gratis kaffe og kage.

Vi ser gerne, at medlemmer får deres medlemskab fornyet denne aften. Det koster 50 kr. pr person (maj 2019 – april 2020).

Dagsordnen jævnfør vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen:
    2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg.
  6. Valg af revisor/bilagskontrollant
  7. Evt.

Hilsen bestyrelsen i Salten Skov Forsamlingshus

Et godt sted at mødes….

Forsamlingshuset i Salten Skov har altid været et godt samlingssted. Det ligger i smørhullet af natur og kuperet terræn. Et helt unikt sted, hvor der er plads til at udfolde sig blandt gode medborgere.

Fællesspisning og arrangementer!
Forsamlingshuset er samlingspunktet for beboere i og omkring Salten Skov. Vi samles blandt andet til fællesspisning en gang om måneden, hvor der er mulighed for en snak over maden, og hvor børnene kan løbe rundt og lege. Vi er mange børnefamilier i området, så vi nyder alle godt af hinanden.

Der bliver blandt andet afholdt fastelavn, fester, loppemarkeder, julehygge og banko. Så der skulle gerne være lidt for enhver smag. Hvis du har forslag til et arrangement, du gerne ser realiseret, så giv os et kald!

Mangler du et sted at holde din fest?
Forsamlingshuset kan lejes til en rigtig god pris. Der er i alt plads til 150 gæster og fuldt service til 100 gæster. Det er muligt at leje hele forsamlingshuset, men hvis du blot skal holde en mindre fest, kan du nøjes med at leje den lille sal til en mindre pris. Alle priser er inkl. forbrug, så der kommer ingen ekstra regning til dig. Vi byder også ungdomsfester velkommen. Det kræves dog blot, at man udfylder nogle ekstra dokumenter i forbindelsen med lejen.

5 ildsjæle, som forsøger at samle trådene!
Vi sidder en bestyrelse på 5 personer, der alle bor i Salten Skov. Vi er en god blanding af nye tilflyttere og ildsjælde, der er har boet her igennem mange år. Vi tror på, at et solidt kendskab til området, forskellighed og nytænkning er vejen frem. Vi tager altid gerne imod forslag til ændringer og nye tiltag. Så hold dig ikke tilbage!

OBS da det er frivillig arbejde kan der gå et par dage før vi besvare mail og sms’er.

Vi håber, at du kan finde det, som du søger på siden, ellers er du altid velkommen til at skrive til os på saltenskovforsamlingshus@gmail.com eller kontakte os på tlf. 42 48 58 34.

På gensyn i forsamlingshuset!