Indkaldelse til generalforsamling mandag 27. maj 2019

Kære medlemmer.

Vi indkalder til generalforsamling mandag 27. maj kl. 18.00.
Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 til vanlige priser og efterfølgende generalforsamling, hvor vi serverer gratis kaffe og kage.

Vi ser gerne, at medlemmer får deres medlemskab fornyet denne aften. Det koster 50 kr. pr person (maj 2019 – april 2020).

Dagsordnen jævnfør vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen:
    2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg.
  6. Valg af revisor/bilagskontrollant
  7. Evt.

Hilsen bestyrelsen i Salten Skov Forsamlingshus