Ordensregler

Gældende fra august 2015.

Vi har i det følgende samlet nogle nyttige informationer, instrukser og enkelte regler
i forbindelse med brug af forsamlingshuset.

Kontakt venligst udlejer på tlf. 42 48 58 34, hvis nedenstående skulle give anledning til spørgsmål.

Opbevaring
Vi gør opmærksom på, at al opbevaring (øl, vand, vin, gaver mv.) sker på eget ansvar.

Fest
Selve festen skal afholdes indenfor i forsamlingshuset.

Terrassen og sportspladsen bag forsamlingshuset må gerne benyttes i forbindelse med festen.

Arealet foran forsamlingshuset og p-pladsen er ikke festområder og bør derfor kun benyttes til almindelig færden og ophold. Pas på børnene i forbindelse med Ryvej.

Musik bør ikke spilles for højt. Dørene, også døren til opbevaringsrummet, skal holdes lukket af hensyn til naboer.
Fester skal slutte kl. 02.00.

Overnatning
Det er ikke tilladt at overnatte i forsamlingshuset (forsikringsspørgsmål).

Udluftning
Kun vinduer med hasper må åbnes.

Køkkenet kan hurtigt udluftes ved at sætte emhætten på høj hastighed.

Flagning
Flaget tages ned inden solnedgang (flaget forefindes i køkkenet).

Erstatning
Glas og porcelæn erstattes med 12,00 kr. pr. ituslået del.
Øvrigt inventar erstattes til nypris.

Kontakt
Salten Skov Forsamlingshus, Ryvej 22 . Salten Skov . 8653 Them . Tlf. 42 48 58 34.