Lejebetingelser

Her kan du læse, hvilke lejebetingelser der gælder, når du lejer forsamlingshuset.

Kontraktens indgåelse
Ved underskrivelse af lejekontrakten erklærer lejer sig indforstået med ordensregler for Salten Skov Forsamlingshus.

Et eksemplar af lejekontrakten returneres underskrevet sammen med kvittering for indbetaling af depositum på forsamlingshuset konto inden 8 dage fra modtagelse af lejekontrakt, ellers bortfalder reservationen.

Lejeperiode
Lejeperioden løber fra kl. 10.00 morgen til den efterfølgende dag ifølge aftale.

Overtagelse og nøgle
Nøglen kan, hvis muligt i forhold til anden udlejning, udleveres et døgn tidligere og/eller afleveres senere efter aftale.

Afbestilling
Afbestilling skal ske senest 5 uger før dato for lejeperiodens start, dog 3 måneder før ved konfirmation, ellers er depositum tabt. Ved depositum på kr. 7.500,00 betales dog kun kr. 750,00.

Oprydning
Oprydning udføres i henhold til instruktionerne i ordensreglerne og lejekontrakten.

Tilbagebetaling af depositum
Inden for en uge efter aflevering af nøgle tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for eventuelle skader på inventar, service mv., der opgøres ifølge udleverede ordensregler for Salten Skov Forsamlingshus. Ligeledes vil et gebyr for oprydning og rengøring være fratrukket, hvis dette ikke er udført tilfredsstillende (faktureres til kr. 285,00 inkl. moms pr. time).

Udlejer
Hvis du ønsker at leje Salten Skov Forsamlingshus eller har spørgsmål i forbindelse med lejekontrakten, bedes du kontakte udlejer:

Salten Skov Forsamlingshus bestyrelsen tlf. 42 48 58 34.

Medlemskab af forsamlingshuset skal være mere end 6 måneder gammelt for der kan gives rabat på leje af forsamlingshuset.

 

Skriv et svar