Bestyrelsen

Valgt ved generalforsamlingen  2020:

Formand: Preben Thomsen

Næstformand: Helle Byskov Grove

Bestyrelsesmedlem: Mette Bech

Kasserer: Thomas Nilsen

Sekretær:Preben Mosgaard

Suppleant:

Suppleant:

Bilagskontrollant: Anders Pedersen  og Thomas  Byskov Grove
Henvendelse vedrørende udlejning kan ske på tlf. 42 48 58 34 eller på mail saltenskovforsamlingshus@gmail.com