Bestyrelsen

Valgt ved generalforsamlingen  2023:

Formand: Pauline Skorski

Næstformand: Dorthe Selmer

Bestyrelsesmedlem: Preben Mosgaard

Bestyrelsesmedlem: Troels Henningsen

Kasserer: Thomas Nilsen

Sekretær:

Suppleant: Helle Byskov Grove

Suppleant:

Bilagskontrollant: Tommy Bechsgaard  og Thomas  Byskov Grove
Henvendelse vedrørende udlejning kan ske på tlf. 42 48 58 34 eller på mail saltenskovforsamlingshus@gmail.com